Vorming


 • Soms organiseer  ik een seminarie bij het Vormingsinstituut van het GPP

Dit jaar: 

PSYCHOANALYSE EN HET GERECHTELIJKE DOMEIN

Samen met Jean-Pierre Van Eeckhout

De arm der wet: de politionele actie.
De Wetgeving: het symbolisch kader.
De jurisprudentie: de administratie.
De wetmatigheid: van het onbewuste van een subject.
De Wet: een psychisch ijkpunt.

Wie zich beweegt in de Forensische Zorg of Bijzondere Jeugdzorg legt al deze elementen wel al eens in de weegschaal.  Maar wat wegen ze?  Is het één belangrijker dan het ander in hulpverlening?  En op welk moment is dat ene belangrijker dan het andere?  Kun je in de Jeugdzorg De Wetgeving bijvoorbeeld naast je neerleggen?  Kan de psychoanalyse over deze evenwichten of relaties iets zeggen.

U komt het alleen te weten als je dit seminarie volgt

WAAR?

Vzw Radar, Assesteenweg 220, 1740 Ternat

WANNEER?

Zeven woensdagavonden van 20u00 tot 22u00

Data:

 • 15 november 2017
 • 13 december 2017
 • 17 januari 2018
 • 21 februari 2018
 • 21 maart 2018
 • 25 april 2018
 • 23 mei 2018

Meer info op: http://www.vormingsinstituut-gpp.be/evenementen/evenement/6-2-psychoanalyse-en-gerechtelijke-domein/

 • Er is een boek over de Szondi-test en -theorie, verkrijgbaar:
  Een brug tussen driften en mythen. Een inleiding tot het werk van Leopold Szondi“.

image

Dit werk tracht het Szondiaanse denken te introduceren binnen het Nederlandstalige psychoanalytische veld door bruggen te slaan naar andere psychoanalytische theoretici zoals Freud, Lacan, Dolto, … 

Daarbij wordt er gezocht naar een zekere commensurabiliteit tussen deze auteurs via het raamwerk van de Szondiaanse driftentheorie bestaande uit 8 polaire driftfactoren, gegroepeerd binnen 4 driftvectoren. Deze driftvectoren en –factoren schetsen een beeld van de interne dynamiek in een persoon en laten hem toe te reflecteren over zijn lotsgevallen in liefde, werk en dood. 

In dit werk wordt de pure mathematische interpretatiemethode van Szondi uitgebreid naar het veld van de fantasma’s. Szondi benoemde elk van de polen van de driftfactoren met werkwoorden, welke gegroepeerd in vectoren tot “organisaties van betekenaars” of fantasma’s verworden. De fantasma’s zijn dus onmiskenbaar talige psychische producten van het driftleven in de mens. 

Deze fantasma’s worden hierbij ook afgepast tegenover 4 oermythes, waarvan de mythe van Oedipus de belangrijkste is, maar waarnaast ook deze van het Aardse Paradijs, Kaïn en Abel en als laatste ook Isaac en Abraham een plaats toebedeeld krijgen binnen een denkraam dat verschillende posities binnen de vectoren omvat, naast referenties naar de verschillende fases bij Dolto, of stappen op de “Graphe du Désir” van Lacan. 

Op deze wijze wordt het mogelijk organisaties van betekenaars te isoleren bij verschillende fantasmatische posities. Deze kunnen handig van pas komen wanneer men de woorden of verhoudingen in de taal die men door de patiënt uitgesproken hoort worden wil kunnen plaatsen binnen zijn positie in de subjectwording. Maar mythes omvatten ook telkens een onzegbare kern. Deze mythes of organisaties van betekenaars rondom deze onzegbare kern kunnen ook aangewend worden als projectief materiaal teneinde de patiënt, welke soms moeilijkheden ondervindt iets over zichzelf te zeggen, toch een symbolisch kader te bieden waarbinnen hij of zij zich kan situeren teneinde iets van zijn lijden uit te drukken en de eigen rol daarbij te zien. Dit kan een grote hulp zijn in het werk met mensen met een Aktuaalpathologische structuur (angststoornissen, acting out, automutilatie, druggebruik,…). Want alvorens men iets kan analyseren, moet er eerst iets analyseerbaar zijn, namelijk een mens die een verhaal bevat dat hem in relatie plaatst tot een significante Ander.

Het boek kan hier gedownload worden. 
Een gedrukte versie is ook verkrijgbaar op aanvraag per email voor de prijs van €35 (400blz).

Advertenties