Welkom

Therapie in het Nederlands / Thérapeute Francophone / English-speaking therapist

U bent op zoek naar een psycholoog / erkend psychotherapeut omdat u met een vraag of probleem zit of in crisis verkeert? Neem gerust contact met mij op:
Wouter Mareels
Leopoldlaan 154, 9300 Aalst
0495.50.50.39

wouter.mareels@gmail.com

Tools voor online sessies

Whereby voor online sessies

Whereby voor AndroidWhereby voor IPhone

Update 01.04.2020 ivm corona-virus:

Als gezondheidszorgberoep zijn we ook wettelijk verplicht om de continuïteit van de zorg zo goed mogelijk te verzekeren. Deze continuering van zorg dient te gebeuren binnen een werkcontext waarin de richtlijnen van de overheid mbt de sociale afstand (social distancing) en andere voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd ten einde de verspreiding van het virus te beperken en de lichamelijke gezondheid van onze patiënten en onszelf te beschermen.
Om de continuering van de zorg in deze omstandigheden te waarborgen en toegang tot ggz voor nieuwe hulpvragers mogelijk te maken zijn alternatieve wijzen van zorgaanbieding op afstand beschikbaar, naast de klassieke manieren van face to face contact. Deze face to face contacten zijn indien absoluut noodzakelijk en en mits inachtname van de richtlijnen van de overheid nog steeds mogelijk.
De mogelijkheid om GGZ te verstrekken door middel van face to face consultaties blijft behouden mits naleven van de voorschiften aangaande sociale afstand en hygiëne in geval er duidelijke en dringende indicaties zijn dat GGZ noodzakelijk is en deze op afstand met een specifieke patiënt niet mogelijk of aangewezen is.
Waar mogelijk maakt de professioneel die GGZ verstrekt gebruik van consultaties op afstand via : Teleconsultaties (bellen), Videoconsultaties (video)bellen, andere vormen van digitale hulpverlening (mail, chat, SMS, whatsapp en andere vormen van instant messaging).
Verplaatsing naar een GGZ-zorgverstrekker die ambulant werkt kunnen beschouwd worden als noodzakelijke verplaatsing.
In dit geval is het aangewezen dat u als behandelaar een attestatie verstrekt aan de patiënt ivm de verplaatsing naar uw behandelruimtes.
Over het gebruik van online applicaties
Doe bij voorkeur beroep op professionele beveiligde platformen voor de online consultatie. In gewone omstandigheden wordt aangeraden geen gebruik te maken van Messenger, WhatsApp, Skype, facebook messenger, facetime, Telegram en andere. Indien dit echter voor patiënten een bijkomende barrière opwerpt en zij zonder ondersteuning door derden geen gebruik kunnen maken van beter beveiligde platformen kan wel van Messenger, WhatsApp, Skype, facebook messenger, facetime, Telegram en andere gebruik gemaakt worden.

Nota van het bureau van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen

Voor wie :

– (huil)babies (moeder + kind), ouder-kindband
kinderen (eetproblemen, autisme, concentratie, gedragsproblemen, schoolse moeilijkheden en leerstoornissen, angsten, scheiding,…). Bij heel wat leerstoornissen kan ik vanuit mijn ervaring in een revalidatie-centrum voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen gericht werken rond een vaak onderliggende psychologische oorzaak. Ik doe ook regelmatig onderzoek voor de rechtbank in verband met seksueel misbruik.
adolescenten (gedrag, motivatie, school, relaties, sociale omgang, drugs, seksualiteit, autisme, depressie, automutilatie, angsten,…)
volwassenen (relaties, angsten, seksualiteit, depressie, burn-out, verslaving, vermoeidheid, rouwbegeleiding- en therapie, stemmen horen, het gevoel bekeken te worden, psychose, schizofrenie…)
(nieuw samengestelde) gezinnen: omgaan met scheiding, nieuwe partners,…).
Er zijn natuurlijk meer problemen waarvoor u kan langskomen, dit waren slechts enkele voorbeelden).Deze opsomming kan nogal breed overkomen, maar de essentie ligt in de benadering van de mens als wezen met gevoelens, een geschiedenis en ethiek waarbij deze net niet vastgepind wordt op zijn diagnose. Het doel is niet te identificeren met een diagnose en zo te kunnen ervaren welke keuzes men kan maken om zelf – met de steun van een klankbord – te putten uit de eigen expertise over jezelf en zo zelf keuzes te maken die je weer op pad zetten.

De therapievorm hangt af van persoon tot persoon. Het is belangrijk dat we zoeken naar een vorm die het beste bij jouw situatie past en waar jij je goed bij voelt. We beginnen met een verkennend gesprek en bekijken dan wat je nodig kan hebben. Soms heb je genoeg aan psychotherapie in de vorm van beluisterd worden door iemand die ondersteunend en neutraal is om zo op verhaal te komen en weer een nieuwe draai aan je leven te geven. Soms is er de behoefte aan een diepgaandere analyse om patronen te doorzien en knopen te ontwarren alvorens je de keuzes kan maken die nodig zijn om verder te raken in het leven.

Ik bied onder andere de volgende therapievormen aan :
ondersteunende individuele therapie (verwerking trauma, rouw, levensfases, angsten, …)
oplossingsgerichte kortdurende therapie
diepgaande therapie (psychoanalyse, psychodynamische therapie, narratieve therapie, …)- geleide droom / semi-hypnose- therapie voor kinderen en eventueel hun hele gezin waarbij ouders de tools verschaft worden om met de opgroeimoeilijkheden van hun kinderen aan de slag te gaan.Hierbij kan ook aan psycho-educatie gedaan worden: het uitleggen en verklaren van gevoelens en gedragingen die bij een bepaalde diagnose horen.Soms wordt het hele gezin uitgenodigd in een sessie waarin iedereen veilig de ruimte krijgt om gevoelens met elkaar te delen als gezin. Op die manier worden patronen zichtbaar en bewerkbaar.Soms is het ook nodig individueel met het kind te werken. Bij leerstoornissen ziet men vaak ook een psychische / emotionele onderliggende oorzaak. Hierrond werken kan het kind helpen de leermoeilijkheden te overwinnen.Er kan ook steeds een vertrouwenspersoon meekomen.- supervisie & leeranalyse voor therapeuten of analysanten. Erkend als supervisor.
psychodiagnostiek : testafname en gesprek ter verfijning diagnose van de problematiek; belevingsonderzoek, onderzoek in functie van een juridische, medische of schoolse vraag. Ik neem echter geen IQ-tests af.Samenwerking: Indien gewenst wordt er samengewerkt met de huisarts, psychiater, CLB, school, strafinstelling, justitiehuis, rechtbank, revalidatiecentrum (logopedist, kinesist, ergotherapeut,…) thuisbegeleiding, jongerenwelzijn… doch enkel met uw toestemming.Supervisie en gerechtsdeskundig werk:
– onderzoeken voor de rechtbank bij echtscheidingen, bij trauma’s, ontwikkelingsstoornissen, strafzaken, videoverhoren…
– supervisie voor collega-therapeuten die hun blik op een casus willen verbreden. Dit aanbod is er ook voor psychologen in opleiding.